OM

OM OSS


För över 10 år sedan när jag och Fredrik Neiman startade PLUSMINUSNOLL valde vi att bryta traditionella normer i friluftslivet, både vad gäller sortiment och sättet att bedriva affärer. Målet var att adressera osunda processer i vår bransch, där företagets inställning för ”minimum impact” skulle gälla hela företagandet, inte bara produkterna. Ni som följt med har ju sett att vår idé med förorder blev tongivande för företaget. Tyvärr har det visat sig vara väldigt svårt att genomföra praktiskt.


Även om det fortfarande är vårt långsiktiga mål att sälja på förorder, har vi gått över till omgående försäljning. Den stora skillnaden är att vi använder oss av spillvävar från andras produktioner, vilket göra att stora delar av miljöbelastningen redan är tagen, genom produktionen av materialet. I dagsläget är det för oss det sätt vi kan producera produkter med hög kvalité med så lite miljöpåverkan som möjligt.


Vi behöver er hjälp att sprida vår idé, det är viktiga och svåra frågor. Genom att medvetet ta ställning bidrar vi alla tillsammans att sprida medvetande, vilket kanske ur vårt perspektiv är lika viktigt ur miljösynpunkt som de produkter vi säljer.